Blog Arena Fritids Baat

Fritidsbåtbransjens eget 5-årige satsingsprosjekt
igaming seo
Arena Fritidsbåt er et 5-årig prosjekt der bransjen og enkeltbedrifter får store muligheter til å øke sin konkurransekraft gjennom aktiv deltagelse på arenaen. Medlemmene på arenaen er alle aktører som er involvert i verdikjeder som er rettet mot produksjon av fritidsbåter. Slik blir din bedrift medlem.

International Boat Industry om norske båtbyggere
Norboat responds to reports of Norwegian boatbuilding exodus. Despite recent press reports about Norwegian boatbuilders moving production to Sweden and Poland, most of the country’s builders have chosen to remain in the country. “There are many traditional and relatively new actors that are building boats in.

Enorm interesse for fagsamling Marked den 16. 17. oktober
Med mer enn 50 påmeldte tegner dette til å bli en svært spennende fagsamling. Oppdatert program med mer distribueres til alle påmeldte. (Se forøvrig egen sak om selve fagsamlingen lenger ned på siden).

Båtsalg i høstfarger
Mens noen flagger ut norsk båtproduksjon, så holder andre på det norske. I landsdelen satser NB Marine AS med egen selger. Les mer i Lofotposten.

Smilene tilbake i båtbransjen
En spørrerunde på bryggene søndag ettermiddag viser at smilene er tilbake. Årets messe ”Båter i Sjøen” har gitt flere salg enn på veldig lenge. -Vi har solgt tre båter. To 35-fotere, en 37 foter og har booket 25 prøvekjøringer i uken som kommer, smiler Thomas Aalrud i Marex. Han har med seg sin verdensnyhet 320 AC, som har vært full av besøkende siden dag en. Les mer hos Båtliv.

Fornøyde utstillere – Båter i Sjøen
13.755 personer besøkte Båter i sjøen sist helg, og dette er en økning på over 20 prosent fra i fjor. Båter i sjøen stengte sin brygger søndag kveld. Utstillerne rapporterer om stor interesse og godt salg. Arrangørene sier at 13.755 besøkende er godt over målet på 12.000. Litt over 350 båter ble presentert på messen, og ca 60 landstands med båtutstyr.
Les mer hos Båtliv.

Langer ut mot produsenter som flytter produksjon til Polen
I et intervju med Båtliv langer NordWest-sjef Benny Martinsson ut mot båtbransjen. Han forstår ikke at norske båtprodusenter flytter produksjonen til Polen. Martinssons oppfatning er at det er for mye slurv i båtbransjen. Mange følger heller ikke opp kundene godt nok, mener han. Martinsson er selv et eksempel på at det går an å drive lønnsomt med båtproduksjon i Skandinavia. Les mer hos Båtliv.

Fagsamling: Hvordan finne marked for våre båter! 16.-17. oktober, Larvik
Det er ingen hemmelighet at markedet for fritidsbåter er i endring. Men hva er det egentlig som skjer? Hvor er kundene blitt av? Hvilke krav i markedet er det egentlig bransjen må forholde seg til? De nye markedsforutsetningene har satt press på bransjen til å tenke nytt, identifisere kundebehov, utvikle produktene, og generelt arbeide på en ny måte.

Å få til dette er imidlertid ikke enkelt i en presset situasjon og vi vil i stor grad være avhengig av hjelp og inspirasjon fra andre for å få oversikt og få til de nødvendige endringene og satsningene. Dette er bakgrunnen for at Arena Fritidsbåt arrangerer en åpen fagsamling om marked og markedsutvikling 16.-17. oktober i Larvik, der vi tar for oss følgende tema:
– Endringer i samfunnet og trender som påvirker markedet for fritidsbåter
– Hvordan brukes båten? Hvordan ser båtturisten ut i dag?
– Hvilke fakta og indikatorer har vi mht utvikling av markedet for fritidsbåter?
– Hvordan kan den enkelte bedrift ta utgangspunkt i endringene i marked/behov og skape seg et marked gjennom egne strategier, segmentering, merkevarebygging etc?
– Noen har lyktes – eksempel på en suksesshistorie!

Vi har sikret oss anerkjente eksterne foredragsholdere som kan gi oss inspirasjon og kunnskap til å ta tak i markedsutfordringene våre. Imidlertid legger vi også opp til diskusjoner som involverer bedriftene og øvrige deltakere da vi fremdeles tror at nøkkelen for suksess for norsk fritidsbåtbransje ligger i å samarbeide og dele kunnskap. Dette er et arrangement de fleste funksjoner i bedriftene vil glede av, men hvor vi spesielt ønsker å henvende oss til salgs- og markedsansvarlige.

Dato: 16. oktober klokken 1200 – 17. oktober klokken 1200 (lunsj til lunsj)
Sted: Hotell Farris Bad, Larvik.
Pris: Arena Fritidsbåt dekker kostnadene til selve samlingen, mens den enkelte deltaker dekker reise og overnatting. Vi har reservert et begrenset antall hotellrom.
Påmeldingsfrist: Vi har et begrenset antall plasser og ber dere om rask påmelding, og senest 14. september med angivelse av antall (navn) på deltakere og behov for hotellrom til: eb@norboat.no

Spørsmål kan rettes til Bjørnar Henriksen, tlf 95939306 (bjornar.henriksen@sintef.no) eller Erik Brauner , tlf 93219191

To års forlengelse av Arena Fritidsbåt!
15.juni
Arena Fritidsbåt har fått to års forlengelse frem til 2014. Bransjen/ næringsklyngen har opplevd de tre foregående Arena Fritidsbåt år som en svært viktig og vellykket satsning og har vært tydelig i sin tro på ytterligere effekt av en videreføring av satsningen. Det ble derfor i april søkt om en forlengelse på 2 år finansiert over Innovasjon Norges Arenaprogram. Dette er det en åpning for i programmet for vellykkede satsninger, med ytterligere potensial.

Båtbransjen har hatt en svært tøff periode og markedssvikt som følge av globale finanskriser. Dette har medført at omsetning og sysselsetting i bransjen og næringsklyngen er sunket med mer enn 50 % siden 2008. På tross av dette er antall medlemmer i Arena Fritidsbåt økt samtidig som også forankringen i disse har blitt ytterligere styrket gjennom de konkrete prosjektene arenaen har initiert. Arena Fritidsbåt har satset spesielt mye på få til samhandling og utvikling gjennom konkrete prosjekter. Dette har i stor grad vært FoU- prosjekter som skal styrke innovasjonskraften i bransjen, men også ulike markedsprosjekter har vært initiert. Totalt har Arena Fritidsbåt initiert prosjekter for mer enn 100 millioner kroner. Prosjektene har bl.a fokusert på modularisering av produksjon, materialteknologi, bruk av sensorikk i båt. På markedssiden har det vært gjennomført ulike internasjonale markedsanalyser og felles messe-og profileringssatsninger internasjonalt osv. Ikke minst vil den nylig gjennomførte båtlivsundersøkelsen kunne bli et viktig verktøy for bransjen og enkeltbedriftene fremover.

I de neste 2 årene vil Arena Fritidsbåt satse på å høste fra ovennevnte prosjekter som for en stor del pågår i flere år fremover. Dette innebærer bl.a å etablere faglige fora, samt å etablere prosjekter som bygger videre kunnskapen fra etablerte satsninger. Fritidsbåtbransjen på Sørlandet satser med andre ord offensivt. Beslutningen fra Innovasjon Norge om å bidra i ytterligere 2 år til Arena Fritidsbåt tolker vi som en tillitserklæring til det arbeidet som gjøres, men også som en tro på at bransjen vil være viktig både regionalt og nasjonalt i fremtiden.

Vi vil i løpet av nærmeste fremtid oppdatere dette nettstedet for å reflektere forlengelsen og strategi for de kommende to år.

Marin Plattform – Nytt 22 millioners prosjekt til båtbransjen
15. juni
Prosjektet Marin Plattform sitt hovedmål er å skape robuste og effektive utviklingsprosesser for komplekse høykostnadsprodukter. Dette er utviklingsprosesser som kombinerer høy innovasjonstakt med produksjonseffektivitet og fleksibel kundetilpasning. Med utgangspunkt i båters strukturelle egenskaper og plattform- /modultankegang skal Marin Plattform flytte den internasjonale forskningsfronten relatert til «mass customization», dvs. fleksible, men effektive prosesser, for utvikling og produksjon av komplekse produkter. Marin Plattform innebærer betydelige forskningsutfordringer av teknisk karakter, prosessutvikling, organisatoriske forhold, og ikke minst i samspillet mellom disse aspektene. Metodisk fokuseres disse gjennom en kombinasjon av casestudier og aksjonsforskning. Budsjett: 22 millioner. Oppstart september 2012. Avslutning Juni 2016. Prosjektpartnere: Hydrolift, Windy Boats, Norsafe, Ertec, SINTEF og NTNU – Finansiert av Norges forskningsråd.
Kontaktperson for prosjektet
Spilleautomater
Riktig kvalitet på fritidsbåter
10. mai
Fritidsbåter er det første folk slutter å kjøpe i krisetider. Norsk fritidsbåtindustri hadde ikke en gang rukket å komme ut av finanskrisen, før en ny krise rammet. Nå tenker bransjen nytt ved hjelp av forskning og innovasjon. Omtale av ECO-boat MOL-prosjektet på Forskning.no.

Båtlivsundersøkelsen
20. mars
Nå er resultatene fra Båtlivsundersøkelsen 2018 klar. Her har Arena Fritidsbåt, sammen med en rekke andre aktører, vært sentral i arbeidet. Formålet er å fremskaffe fakta om fritidsbåtlivet i Norge, slik at det offentlige og båtlivsorganisasjoner kan planlegge og fatte beslutninger på et gjennomarbeidet faktagrunnlag.

NYHETSARKIV
Her finner du alle nyheter som tidligere har vært presentert på denne siden.